Zakończone postępowania

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

ZP.271.8.2019.ŻS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Postępowanie PZP Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo 2019-06-24 10:45 2019-08-06 09:49 Wywóz i utylizacja odpadów
ZP.271.30.2019.ŻS Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Postępowanie PZP Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego 2019-11-21 10:45 2019-12-31 10:48 Usługi bankowe

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa