Lista postępowań

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP.271.30.2019.ŻS Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gmina Kołbaskowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2904 Usługi bankowe 2019-10-21 2019-11-21 10:45 2019-12-31
ZP.271.8.2019.ŻS Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ze wskazanych nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Kołbaskowo Gmina Kołbaskowo Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3005 Wywóz i utylizacja odpadów 2019-05-20 2019-06-24 10:45 2019-08-06

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa